دستور آشپزی غذاهای دریایی

میگو بوشهر

دستور پخت شاه میگو همراه نکات طلایی طبخ

قبل از هر کاری باید میگوی تازه و درشت تهیه کنید. این قسمت کار را به اودریا بسپارید تا در اسرع وقت بهترین شاه...

ادامه مطلب

لابستر

چگونه لابستر را پاک کنیم و چه غذایی درست کنیم؟

روش های زیادی برای پختن لابستر وجود دارد و به همان تعداد روش هم برای خوردنش وجود دارد. آب پز کردن راحت ترین روش پ...

ادامه مطلب

آموزش پاک کردن و گریل شاه میگو

آموزش پاک و گریل کردن شاه میگو

برای پاک کردن شاه میگو اول از همه سر شاه میگو را به صورت دورانی چرخانده و جدا میکنیم.سپس از زیر شکم شاه میگو جایی که دست و پاهای آن قرا...

ادامه مطلب