لابستر

چگونه لابستر را پاک کنیم و چه غذایی درست کنیم؟

روش های زیادی برای پختن لابستر وجود دارد و به همان تعداد روش هم برای خوردنش وجود دارد. آب پز کردن راحت ترین روش پ...

ادامه مطلب